Ozon/Dezynfekcja

Dezynfekcja to czynność mająca na celu likwidację i usunięcie drobnoustrojów oraz ich form przetrwalnikowych. Jedną z najskuteczniejszych form dezynfekcji jest użycie ozonu, a to dzięki jego wyjątkowym właściwościom fizyko-chemicznym.
Dlaczego dezynfekcja ozonem jest lepsza od dezynfekcji chemicznej:

 • ozon jest przyjazny alergikom (nie uczula i usuwa alergeny),
 • jest szybka, wydajna i mało problematyczna,
 • ozon dezynfekuje równomiernie, ponieważ jako gaz wypełnia całą kubaturę pomieszczenia, również miejsca trudno dostępne,
 • ozonowanie można przeprowadzić w pomieszczeniach, w których znajduje się żywność bez obawy o jej skażenie,
 • ozon skutecznie dezynfekuje również powietrze a nie tylko powierzchnie i przedmioty,
 • ozon nie powoduje korozji metali.
Ozon likwiduje odory – jeśli w twoim mieszkaniu, domu, biurze lub sklepie unosi się nieprzyjemny i niepożądany zapach, ozon skutecznie go usunie. Usuwa zapachy zarówno organiczne jak nieorganiczne.

Jakie zapachy jesteśmy w stanie usunąć dzięki ozonowi:

 • papierosów,
 • spalenizny,
 • zwierząt,
 • odchodów,
 • po zmarłym,
 • poremontowych.

Prawidłowe wykonanie dezynfekcji ozonem i zagrożenia

Jeżeli chcemy wykonać skuteczną dezynfekcję ozonem, musimy wyliczyć zapotrzebowanie na ozon w pomieszczeniu. Jest ono zależne od kilku czynników i musi osiągnąć pewną minimalną wartość w ppm/m3 (ang. parts per milion), aby faktycznie doszło do dezynfekcji. Po wyliczeniu zapotrzebowania można oszacować, w zależności od wydajności generatora ozonu i mocy jego wentylatora, minimalny czas potrzebny do dezynfekcji (wydajność wentylatora jest kluczowa, ponieważ pozwala na dokładne i równomierne wypełnienie całej kubatury ozonowanego pomieszczenia). Jeśli zwracacie się państwo do firmy o dezynfekcję ozonem, upewnijcie się, że osoba oferująca usługę ma dostateczną wiedzę w tym zakresie, abyście nie płacili za „pseudo dezynfekcję”. Sam zapach ozonu w pomieszczeniu nie oznacza, że doszło do faktycznej, pełnej dezynfekcji.

Ważne jest również sprawdzenie jakim generatorem ozonu wykonywana jest usługa. Urządzenia bez certyfikatów i potwierdzonej wydajności mogą być szkodliwe dla zdrowia, powodować uczulenia, zniszczyć sprzęty elektroniczne, albo powodować zwarcia w instalacji elektrycznej i doprowadzić do jej uszkodzenia lub nawet pożaru.

Właściwości fizyko-chemiczne ozonu

Ozon jest trójatomową cząsteczką tlenu. Jest gazem o lekko niebieskiej barwie. Powstaje między innymi podczas wyładowań elektrycznych w atmosferze. Właśnie taki proces tworzenia ozonu jest zastosowany w generatorach używanych do dezynfekcji. Ozon posiada silne działanie aseptyczne i dlatego jest powszechnie używany w procesach uzdatniania wody zamiast chloru lub równolegle z chlorem. W porównaniu z chlorem ozon ma 50 razy bardziej skuteczne działanie bakteriobójcze i jest 3000 razy szybszy w działaniu co sprawia, że jest dużo lepszy w dezynfekcji. Jest gazem bardzo nietrwałym, rozpada się do tlenu co w przypadku dezynfekcji powietrza i pomieszczeń jest bardzo korzystne, ponieważ dzięki takiej jego właściwości można po krótkim czasie bez ryzyka korzystać z dezynfekowanych pomieszczeń. Ma również zastosowanie w odgrzybianiu klimatyzacji.